A JUDO

ImageA judo tradícionális japán harcművészet. A "ju" szócska jelentése – az alapító Kano Dzsigoro megfogalmazása szerint – annyi, mint "természetesnek lenni", "ésszerűen", tehát a természet igazságainak, törvényszerűségeinek megfelelően viselkedni, ezekkel összhangban cselekedni. A "do" viszont egy "tökéletesített módszert", "szellemi utat" jelent, szemben a dzsicuval, amely csupán "fizikai művészet".

Image

 

ImageA judo leírása: a szabály adta lehetőségek segítségével az ellenfél dobása, leszorítása, fojtása vagy karjának feszítése a győzelem érdekében. A szó szerinti fordításban ez is "lágy művészetet" jelent, miként elődje, a dzsiu-dzsicu, azzal a lényeges eltéréssel azonban, hogy itt a "do" módszer egy tökéletesített változata a dzsicunak.

ImageBár a judo elnevezést már régen, a dzsikiszinriu iskolánál is használták, jelentőségét és tartalmát mégis Kano Dzsigoro, a Kodokan-iskola megalapítója, a modern judósport megteremtője adta. Ezért talán helyesebb és pontosabb Kodokan-judóról beszélni.

ImageA Kodokan-judo tulajdonképpen a fizikai és szellemi erő együttes kifejlesztésének leghatékonyabb módja, amely nem más, mint a rendelkezésre álló energia leggazdaságosabb felhasználása az ellenfél legyőzése érdekében. A judórendszer tehát a fizikai képzés mellett különös jelentőséget tulajdonít a szellem csiszolásának, fejlesztésének is, amely nélkül a tökéletes technikai felkészültség el sem képzelhető.